0346-556736

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

PRIVACY VERKLARING KUNSTHANDEL PYGMALION

Hierbij informeren wij u over ons privacy beleid.

Kunsthandel Pygmalion vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Om het voor u duidelijker en begrijpelijker te maken hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebben wij ons privacy beleid hieronder uiteengezet.

Persoonsgegevens
Wanneer u zich opgegeven heeft voor nieuwsbrieven en uitnodigingen worden deze gegevens verwerkt in een klantendatabase. Deze gegevens zijn nodig om u, 2 keer per jaar, te kunnen informeren middels de nieuwsbrief en de uitnodigingen voor tentoonstellingen en beurzen.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens
Afhankelijk van welke gegevens u opgegeven heeft kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
Persoonsgegevens
- Uw voor- en achternaam
- Uw geslacht (ivm aanhef post en mail)
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

Overige gegevens (indien van toepassing):
- Door u gekochte kunstwerk(en)
- Uw verzoek om vrijkaarten voor beurzen of aanwezigheid bij openingen.
- In enkele gevallen uw interessegebied dat u verstrekt heeft. Bijvoorbeeld uw interesse voor bepaalde kunstenaars of kunsthistorische periode.
Taxatierapport

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Grondslag
U heeft bij ons aangegeven heeft nieuwsbrieven en uitnodigingen voor beurzen te willen ontvangen. Deze gegevens heeft u aan ons verstrekt:
1. via de website (www.pygmalion-art.com)
2. door het invullen van uw gegevens in ons gastenboek in de kunsthandel of op een beurs

Doel
Kunsthandel Pygmalion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Afhandeling na verkoop: factuur sturen en betaling controleren
- Verzenden van onze nieuwsbrief (2 keer per jaar)
- Verzenden van uitnodigingen voor beurzen (2 4 keer per jaar)
- U te kunnen bellen of e-mailen indien u een zoekopdracht verstrekt heeft of een taxatie verzoek. Of indien wij menen dat een bepaald kunstwerk mogelijk interessant voor u is.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Kunsthandel Pygmalion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
* Maximaal 10 jaar, te rekenen vanaf onze laatste interactie met u.
* Tot wederopzegging indien u geregeld aangeeft uitgenodigd te willen worden voor tentoonstellingen of beurzen.
* Wettelijke bewaartermijn inzake facturen
* 10 jaar: Taxatierapporten


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunsthandel Pygmalion.
U kunt daartoe een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@pygmalion-art.com.

Kunsthandel Pygmalion wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Relatiebestand en facturen
Kunsthandel Pygmalion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Uw gegevens staan in een relatiebestand op slechts n beveiligde computer. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord, virusscanner en firewall.
Uw eigen verzoek om in ons relatiebestand opgenomen te worden (Hardcopy) bewaren wij in een map in onze administratie. Deze map is niet voor buitenstaanders toegankelijk.
Facturen staan op een beveiligde computer die niet voor derden toegankelijk is.

Mailings
Alle mailings worden verzonden vanuit ons eigen systeem. U bent dus verzekerd van discretie

Delen van persoonsgegevens met derden
Kunsthandel Pygmalion verstrekt geen persoons- of andere gegevens die naar personen kunnen herleiden aan derden.


Website

De website van Kunsthandel Pygmalion heeft een https beveiliging (SSL certificaat). Dit is een encryptie protocol waarmee communicatie tussen bezoekers en onze websites volledig wordt versleuteld zodat er niemand mee kan kijken.
Kunsthandel Pygmalion gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Kunsthandel Pygmalion.


Contactgegevens Kunsthandel Pygmalion
Postadres: Langegracht 44
3601 AJ Maarssen
Telefoon: +31 (0)346-556736
Emailadres: info@pygmalion-art.com
Website: https://www.pygmalion-art.com
Mevr J. van Veen, MSc Knowledge Management en medevennoot van Pygmalion is belast met de gegevensbescherming .
Zij is te bereiken via joke.van.veen@pygmalion-art.com

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel Utrecht: 30145931

Opgesteld te Maarssen, 25 april 2018, bijgewerkt november 2023

© 2024 Pygmalion Beeldende Kunst - Ontwerp feeb.nl - Techniek & Hosting Antenna        Privacyverklaring
//